Razred

  1. Narodna osnovna škola u Mostaru 07.07- 1945..2.(drugi)B razred. Školu su pohađali učenici iz mostarskih naselja Brankovac, Mazoljice, Musala, Carina….

Na ovoj fotografiji su: Vasko Vujović, Munevera Pirolić, Mira Karabeg, Peco Suma, Stojanka Kovačević, Zineta Behram, Žuna Husein, Zineta Žuljević, Vukosava Musić, Munevera Krpo, Mensur Hadžiomerović – učitelj, Ziba Ćupina, Munevera Pala, Mirsada Frko, Munevera Hasanbegović, Salem Mustapić, Salko Žugor, Esma Kalajdžić, Munevera Hadžiomerović, Nada Peco, Branko Kulidžan….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *