Category: Aleksa Šantić

Posted in 1924 Aleksa Šantić Sprovod

Iz stare štampe: O umrlom pjesniku, Novo doba, 1924. godine

U jutarnjim satima 2.2.1924. godine Mostarom se proširila tužna vijest da je umro Aleksa Šantić. U splitskom…