Category: Narodna Osnovna škola

Posted in 1945 Narodna Osnovna škola Osnovna skola Razredna fotografija

Razred

Na ovoj fotografiji su: Vasko Vujović, Munevera Pirolić, Mira Karabeg, Peco Suma, Stojanka Kovačević, Zineta Behram, Žuna…