Category: Sprovod

Posted in 1970 Fićo Mepas Mrtvačnica Oldtimers Sprovod Stara bolnica Ulica Kneza Višeslava Ulica Rudarska

Ispred mrtvačnice kod stare bolnice 1970-tih godina, kasnije je na tu lokaciju došao Mepas mall, ulica Kneza višeslava, Rudarska..

Posted in 1972 Fićo Mrtvačnica Oldtimers Sprovod Ulica Rudarska

Rudarska ulica 1972. Godine

Posted in 1972 Mrtvačnica Oldtimers Sprovod Ulica Rudarska

Rudarska ulica 1972-tih

Posted in 1940 Bulevar Sprovod

Na Bulevaru 1940. Godine Mostar

Sprovodna povorka Kazimira Zubca prema Katolickom groblju u Šantićevoj ulici..Slikano na Bulevaru 1940.god.Zbog tog groblja su se…

Posted in 1924 Aleksa Šantić Sprovod

Iz stare štampe: O umrlom pjesniku, Novo doba, 1924. godine

U jutarnjim satima 2.2.1924. godine Mostarom se proširila tužna vijest da je umro Aleksa Šantić. U splitskom…