Maketa Mostara

Fotografija makete Starog grada, fotograf Machiel Kiel, 1967…
Ljudi koji su učestvovali u izradi makete Starog grada, a koja se nalazila u Ćejvan-ćehajinoj džamiji kao dio stalne postavke Muzeja Hercegovine:
Saradnici za historijsku dokumentaciju: Hivzija Hasandedić u suradnji sa nekoliko starih mostaraca; H. Ćišić, H. ef. Puzić, S. Popovac, M. Vujica, A. Radić, J. Đugumović.
Za tehničku dokumentaciju se pobrinula grupa studenata arhitekture i učenika S.T.Š. u Mostaru pod nadzorom ing. Loose i M. Mitrovića.
Maketu je izradio Husein Karišik sa pomoćnikom Ivom Aničićem (1954-1957)
Podatci iz knjige “Arhitektura Bosne i Hercegovine, put u suvremeno”, autora arh. Dušana Grabrijana i arh. Juraja Neidhardta, 1957…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *