Ispod mosta Begića i Begovića, oko 1890-1899.


U kanjonu Neretve, prvo je izgradjen cestovni most i pušten u promet 1874. godine, a nad mostom podignuta je zidana karaula koja je nadzirala most, a nešto kasnije, s druge strane rijeke, podignut je han. Uzvodno, 1300 m, AU izgradila je željezni most za prelaz željeznice preko Neretve, 1879. godine.

To mjesto prelaza preko rijeke nazivano je Han- Karaula, tek poslije 1925. počelo je korištenje naziva Aleksin Han, aludirajući na kralja Aleksandra.
Ova provizorna brvnara je srušena i napravljena je ona koja još stoji tamo (oštećena) inače identična je sa Eisenbahnwachhaus-stražarnicom željeznice u Jablanici koja je sačuvana kao nacionalni spomenik budući da ova sa fotografije nije kontrolirala željeznički most, već cestovni i bila je katergorizirana kao čuvareva kuća. Još jedan identičan Eisenbahnwachhaus- stražarnica željeznice je bila u blizini na željezničkom mostu Aleksin Han. Srušena je pri gradnji novog most koji je imao manju zakrivljenost od prethodnog.

Foto Ignaz Konigsberger

tekst preuzet i preveden sa Wikimedia Commons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *